NL EN
DONEER NU!

Nieuwe cijfers verschenen over alcoholvergiftigingen en ongevallen op SEH

5 december 2019

Nieuwe cijfers verschenen over alcoholvergiftigingen en ongevallen op SEH Vandaag heeft staatssecretaris Paul Blokhuis de Tweede Kamer het rapport 'Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol' gezonden. Het is samengesteld door Veiligheid NL en geeft een overzicht van het aantal bezoeken in 2018 aan spoedeisende hulpdiensten vanwege een alcoholvergiftiging of vanwege een ongeval waarbij alcohol mogelijk een rol speelde.

De belangrijkste bevindingen zijn:
- Er waren in 2018 6.300 hulpvragen in verband met een alcoholintoxicatie. Ruim de helft was afkomstig van jongeren en jongvolwassenen onder de 25 jaar. Het aantal alcoholintoxicaties per 100.000 inwoners was het hoogst onder jongvolwassenen (18-25 jaar) en daarna onder jongeren (< 18 jaar). Hoewel er geen sprake was van een toename van de hulpvraag vanwege alcoholvergiftiging van minderjarige jongeren blijft het nog altijd een fors aantal (1.400). Veel ziekenhuizen hanteren inmiddels een protocol voor jongeren waarbij ze een nacht ter observatie worden opgenomen en samen met hun ouders voorlichting ontvangen over de risico’s van het gebruik van alcohol.
- In 2018 zijn 17.700 mensen behandeld vanwege ongevallen en geweldpleging waarbij het gebruik van alcohol mogelijk een rol speelde. Vermoedelijk gaat het in werkelijkheid om een groter aantal, omdat op de spoedeisende hulp niet bij elke hulpvraag het gebruik van alcohol wordt gesignaleerd en geregistreerd, al lijkt die registratie de laatste jaren wel verbeterd.
- Ongeveer drie op de tien hulpvragers bij de spoedeisende hulp werd in het ziekenhuis opgenomen. Opvallend is met name het aantal valincidenten waarbij in elk geval hoofdletsel het gevolg was, maar ook relatief vaak een hersenschudding is opgetreden. Opvallend is dat met name hulpvragers van 55 jaar en ouder zich relatief vaak met ongevalsletsel in combinatie met alcohol op de spoedeisende hulp melden.

De in deze rapportage opgenomen bevindingen onderstrepen volgens de staatssecretaris de noodzaak om extra in te zetten op preventie, met name op voorlichting, het bevorderen van bewustwording en op vroegsignalering van problematisch alcoholgebruik.

Bron: rijksoverheid.nl.

alcoholvergiftigingen-en-ongevallen-met-alcohol-seh-bezoeken-2018-.pdfalcoholvergiftigingen-en-ongevallen-met-alcohol-seh-bezoeken-2018-.pdf (517 kB)

Laatste nieuws