NL EN
DONEER NU!

Blurring nader bekeken

5 december 2016

Vandaag is de Trimbos-publicatie ‘Blurring nader bekeken’ door staatssecretaris Martin van Rijn naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit rapport biedt een analyse naar de restricties voor alcoholverkoop in andere Europese landen en eventuele ervaringen met blurring.

Uit de studie blijkt dat alle onderzochte landen restricties hebben voor de verkoop van alcohol. Deze restricties dienen uiteenlopende doelen, waarbij gezondheid in bijna alle landen één van de doelen is. De mate waarin verkoop van alcohol aan restricties is onderworpen, varieert sterk per land en ook per type verkoop: on-premise, off-premise en online verkoop.

Het type verkooppunten van alcohol verschilt sterk in de verschillende landen. De off-premise en online verkoop concentreert zich in sterk gereguleerde landen vooral in de retail sector food, terwijl bij minder gereguleerde landen ook de retail sector non-food een belangrijke rol speelt. In deze minder gereguleerde landen is er dan ook een grotere variatie aan veel voorkomende verkooppunten, bijvoorbeeld off-premise: benzinestations, drogisterijen, bloemenwinkels. Sterk gereguleerde landen hebben vaak een select aantal veel voorkomende verkooppunten, bijvoorbeeld off-premise: supermarkt en kruidenierszaken.

In Zweden en Slovenië zijn er concrete ervaringen met blurring-vraagstukken naar boven gekomen. Die schetsen een beeld waarbij overwegend commerciële belangen van lokale stakeholders (lokale overheden, organisatoren van evenementen en Zweedse wijnboeren) en de alcoholindustrie aanleiding zijn voor een roep om versoepeling van de wetgeving. De landelijke overheid, gezondheidsorganisaties en in het geval van Zweden ook de staatsmonopolie vormden in deze situaties de bewakers van de volksgezondheid.

De onderzoekers merken op dat blurring een aantal ongewenste effecten zou kunnen hebben:
• Door een versoepeling van de regelgeving, is het aannemelijk dat er meer verkooppunten ontstaan. Hierdoor is alcohol meer beschikbaar en toegankelijk voor jongeren en probleemdrinkers.
• Door ongewilde confrontatie met alcoholaanbod en alcoholcues in minder herkenbare drinksituaties kunnen ex-verslaafden en probleemdrinkers vaker cue-reactivity ervaren. Hierdoor kan er eerder terugval in de verslaving optreden.
• Doordat alcohol in meer situaties beschikbaar en ‘normaal’ wordt, kan dit een impact hebben op de verwachtingen en normen die kinderen ontwikkelen over alcohol.

Bron: rijksoverheid.nl.

blurring-nader-bekeken.pdfblurring-nader-bekeken.pdf (2,77 MB)

Laatste nieuws