NL EN
DONEER NU!

Breda verliest hoger beroep over uitleg artikel 25 DHW

18 november 2020

Breda verliest hoger beroep over uitleg artikel 25 DHW Burgemeester Paul Depla van Breda heeft in september 2018 ten onrechte hostel Nightflight aan de Nijverheidssingel een maand gedwongen gesloten, oordeelde de rechter eerder. Ook in hoger beroep wordt Depla nu in het ongelijk gesteld over de wijze waarop hij artikel 25 van de Drank- en Horecawet interpreteert.

Het hostel werd gesloten omdat tijdens een controle diverse flessen en blikjes alcoholhoudende dranken werden aangetroffen in een van de kamers. Depla besloot daarop het hostel te sluiten omdat het artikel 25 van de Drank- en Horecawet overtrad. Dat artikel stelt dat het verboden is om in een publieke ruimte toe te laten dat alcoholhoudende drank aanwezig is (eerste lid) of wordt genuttigd (tweede lid), wanneer je geen horecabedrijf hebt.

Uitbater Otero Gonzalez ging tegen het besluit van de burgemeester in beroep. Ze verweerde zich door te stellen dat zij de drank niet had verkocht en dat de kamer waar de drank werd gevonden geen publieke ruimte was.

De rechtbank oordeelde dat de ruimte waar de alcoholhoudende drank is aangetroffen een voor het publiek geopende ruimte is, maar dat er geen sprake is van overtreding van artikel 25, eerste lid, Drank- Horecawet wanneer in die ruimte weliswaar alcoholhoudende drank in een gesloten verpakking aanwezig is, maar die drank niet toebehoort aan degene die de ruimte voor het publiek geopend houdt.

Vandaag hoorde Depla dat hij ook in hoger beroep niet in het gelijk wordt gesteld. De Afdeling Rechtspraak van de Raad van State is namelijk van oordeel dat voor de door de burgemeester voorgestane ruime uitleg van artikel 25 geen aanknopingspunten zijn te vinden in de tekst en totstandkomingsgeschiedenis van die bepaling in de wet (of haar voorgangers).

Bron: rechtspraak.nl.

Laatste nieuws