NL EN
DONEER NU!

Bruls heeft horecavergunning café Dukenberg onterecht geweigerd

3 augustus 2022

Bruls heeft horecavergunning café Dukenberg onterecht geweigerd De burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, heeft in 2019 de vergunning voor een nieuw café bij winkelcentrum Dukenburg geweigerd in verband met slecht levensgedrag van de vergunningaanvrager. De Raad van State vindt dat in hoger beroep onterecht.

De burgemeester weigerde de vergunning destijds vanwege 5 feiten geregistreerd in de periode van 2014 tot 2017. Wat de vergunningaanvrager vooral werd aangerekend was dat er een hennepkwekerij was ontdekt in een huis dat zijn eigendom was. Hij woonde daar echter niet. Inmiddels heeft het OM de zaak tegen de vergunningaanvrager geseponeerd. Destijds was deze affaire (in samenhang met die andere 4 feiten) voor Bruls aanleiding om te concluderen dat er sprake was van slecht levensbedrag, een weigeringsgrond voor een vergunning. De vergunningaanvrager had, vond Bruls, toezicht moeten houden op de huurder van zijn huis.

De Rechtbank gaf Bruls eerder gelijk. In hoger beroep vindt de Raad van State nu echter dat te weinig toezicht houden op een huurder niet genoeg grond is om van slecht levensgedrag te spreken.

Volgens Sandra van Ginneken van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP bevestigt deze nieuwe uitspraak van de Raad van State de recente koerswijziging in de jurisprudentie. Die bleek al eerder uit een uitspraak over de intrekking van een vergunning door de burgemeester van Den Haag en een uitspraak over de weigering van een vergunning door de burgemeester van Loon op Zand.

Uit deze uitspraken valt op te maken dat:
- De burgemeester moet motiveren waarom de feiten en omstandigheden waarop hij zijn weigering/intrekking baseert niet gering zijn en waarom zij iets zeggen over de betrouwbaarheid van betrokkene om een horecabedrijf op verantwoorde wijze uit te oefenen.
- De burgemeester moet motiveren hoe betrokkene vooraf had kunnen weten dat hij, gezien de feiten en omstandigheden, niet aan de voorwaarde van goed levensgedrag voldoet.
- Geringe feiten en omstandigheden die te maken hebben met het levensgedrag op zichzelf bezien niet mogen leiden tot een weigering/intrekking van een vergunning.
- Bij het beoordelen of iemand van slecht levensgedrag is alleen gedragingen mogen worden betrokken die voor eenieder evident in strijd zijn met de eis van goed levensgedrag.
- Feiten en omstandigheden die wel kunnen leiden tot het oordeel dat de aanvrager van slecht levensgedrag is, niet gedurende een onredelijk lange periode in de weg mogen blijven staan aan verlening van de gevraagde vergunning.

Bron: rechtspraak.nl.

Laatste nieuws