NL EN
DONEER NU!

Voorzitter SlijtersUnie keert zich ook tegen blurringplannen

15 december 2021

Voorzitter SlijtersUnie keert zich ook tegen blurringplannen In navolging van STAP maakt Petra de Boevere, voorzitter van de Koninklijke SlijtersUnie, bezwaar tegen de voornemens over blurring in het Coalitieakkoord 2021-2025

Haar argumenten zijn:
• Alcohol is reeds ruim voldoende beschikbaar;
• Grotere beschikbaarheid leidt tot meer overlast en daarmee tot meer kosten voor gemeenten;
• Grotere zichtbaarheid van alcohol voor kinderen en jongeren;
• Toename alcoholreclame en proeverijen;
• Alcohol veroorzaakt concurrentieslag;
• Alcohol zal meer en meer een gewoon product worden, ondanks recente adviezen die alcoholgebruik als ongezond typeren;
• Alcohol en verkeer is geen goede combinatie;
• Druk op handhaving;
• Uitholling vergunningstelsel buiten de wetgever om;
• Voorafgaand onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van blurring ontbreekt.

Blurren met alcohol is volgens De Boevere volkomen in strijd met de uitgangspunten van het Nationaal Preventieakkoord. De Rijksoverheid heeft zich gecommitteerd het gebruik van te veel alcohol tegen te gaan en daartoe doelen voor 2040 gesteld. Blurring met alcohol maakt het halen van die doelen illusoir en demotiveert de overige deelnemende organisaties om wél nog werk te maken van de gemaakte afspraken.

De Boevere zegt erop te rekenen dat blurring met alcohol, ook bij uitvoering van het Coalitieakkoord, verboden blijft.

reactie-slijtersunie-blurring.pdfreactie-slijtersunie-blurring.pdf (159 kB)

Laatste nieuws