NL EN
DONEER NU!

Blurring-pilot VNG heeft ander karakter dan eerder was aangegeven

19 november 2015

De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft eind oktober 2015 alle gemeenten uitgenodigd deel te nemen aan een pilot waarin mengvormen van winkel en horeca worden geïnventariseerd en onderzocht. Op de website van de VNG staat dat daarbij "de regels in het kader van de volksgezondheid en de openbare orde in acht [zullen worden] genomen." Uit de uitnodiging die aan de gemeenten is gestuurd blijkt echter dat de pilot een heel ander karakter heeft. Het gaat om lokale experimenten die uitdrukkelijk in strijd zijn met de Drank- en Horecawet.

In de uitnodiging staat namelijk dat er geëxperimenteerd mag worden met mengvormen van horeca en retail en dat het gedogen van de volgende verboden wordt onderzocht:
- Het verbod op de verkoop en het schenken van alcohol in winkels (artikel 12 en 18 DHW);
- Het verbod op het organiseren van een proeverij van alcoholische drank ( artikel 14, lid 1 DHW);
- Het verbod op verkoop van producten in een horeca-inrichting (artikel 14, lid 2 DHW).

Dat de plannen op de website van de VNG onjuist worden weergegeven heeft wellicht te maken met het feit dat staatssecretaris Martin van Rijn eerder de Tweede Kamer liet weten dat niet naleven van de functiescheidingsregels van de Drank- en Horecawet tot overtreding van de wet leidt en dus niet kan worden gedoogd.

Uit de uitnodigingsbrief van de VNG blijkt ook dat er minimaal 20 en maximaal 50 gemeenten aan deze pilot mee kunnen doen. Per gemeente mogen minimaal 4 tot maximaal 25 ondernemers participeren. Een en ander houdt in dat er minimaal 80 tot maximaal 1.250 ondernemers kunnen deelnemen. Gemeenten moeten tijdens de pilot zelf onderzoeken of er sprake is van een eventuele toename van alcoholgerelateerde problematiek.

vng-toelichting-op-pilot.docxvng-toelichting-op-pilot.docx (43,2 kB)

Laatste nieuws