NL EN
DONEER NU!

Van Rijn heeft nog steeds geen goed beeld van de blurring-pilot

12 september 2016

Van Rijn heeft nog steeds geen goed beeld van de blurring-pilot Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft vandaag de Tweede Kamer de antwoorden gestuurd op de vragen van de Kamerleden Joël Voordewind (CU) en Renske Leijten (SP) over de blurring-pilot van de VNG. Uit de antwoorden van de staatssecretaris blijkt dat hij nog steeds geen goed beeld heeft van de inhoud van de pilot.

Zo beschikt Van Rijn nog steeds niet over een lijst met deelnemende gemeenten. Ook weet hij niet of alle gemeenten die meedoen ook inderdaad in strijd met de Drank- en Horecawet handelen. Van Rijn heeft echter wel de uitspraak gelezen van de rechtbank Utrecht, die geoordeeld heeft dat de Gemeente Nieuwegein in strijd met de Drank- en Horecawet heeft gehandeld. Van Rijn heeft de burgemeester van Nieuwegein daarom om een toelichting gevraagd.

Op 26 mei jl. heeft Van Rijn ook gesproken met de leden van de commissie Veiligheid en Bestuur van de VNG. Bij dat gesprek heeft hij er nogmaals op aangedrongen de VNG pilot te beperken tot initiatieven die passen binnen de kaders van de Drank- en Horecawet.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws