NL EN
DONEER NU!

Alcoholgebruik en roken hangen samen met de mentale gezondheid van jongeren

24 januari 2024

Uit onderzoek op basis van cijfers uit het laatste HBSC-rapport blijkt dat alcohol drinken en roken samenhangen met een aantal mentale problemen onder jongeren van 12 tot en met 16 jaar.

Zo bleek er een relatie tussen alcoholgebruik (drinken en binge drinken de afgelopen maand) en hyperactiviteit, aandachtsproblemen en gedragsproblemen. Dezelfde relatie zien we voor jongeren die dagelijks roken en voor jongeren die rookten in de afgelopen maand. Bovendien geven jongeren die in de afgelopen maand alcohol dronken of rookten hun leven gemiddeld een lager cijfer.

We zien geen relatie tussen alcohol drinken of roken en problemen in (het aangaan van) relaties met leeftijdsgenoten. Ook zien we geen relatie tussen alcohol drinken en emotionele problemen. De bevindingen sluiten grotendeels aan bij eerdere onderzoeken in binnen- en buitenland.

Een belangrijke kanttekening is dat deze cijfers alleen laten zien dat er een verband is. Het HBSC-onderzoek vraagt jongeren op hetzelfde moment naar hun gebruik van alcohol en tabak en hun mentale gezondheid. Daardoor kunnen we niet bekijken of er sprake is van een oorzaak-gevolg relatie. De uitkomsten bewijzen dus niet dat alcohol drinken of roken mentale gezondheidsproblemen bij jongeren veroorzaken. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat jongeren alcohol drinken of tabak gebruiken om met bestaande spanningen of mentale problemen om te gaan.

Bron: trimbos.nl.

factsheet-alcoholgebruik-roken-en-relatie-mentale-gezondheid.pdffactsheet-alcoholgebruik-roken-en-relatie-mentale-gezondheid.pdf (1,74 MB)

Laatste nieuws