NL EN
DONEER NU!

EU consultatie over minimumaccijnstarieven alcoholhoudende dranken

11 april 2022

Op 11 april startte de Europese Commissie een consultatie over de minimumaccijnstarieven op alcoholhoudende dranken.

De minimumaccijnstarieven zijn binnen de EU geregeld in de ‘Richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken’. Die Europese minimumtarieven zijn erg laag en bij wijn zelfs €0,00. In feite komt het erop neer dat een EU-lidstaat zelf kan kiezen of het accijns op wijn heft!

De regels voor de minimumaccijnstarieven op alcohol zijn sinds 1992 niet meer aangepast. Daarom weerspiegelen de huidige alcoholaccijnstarieven niet de inflatie, de marktontwikkeling en de huidige drinkgewoonten.

Aangezien de regels vereisen dat de Europese Commissie de uitvoering van richtlijnen regelmatig evalueert en hierover verslag uitbrengt aan de Europese Raad, is de Commissie een consultatie gestart die tot 8 juli duurt. De verzamelde feedback zal worden gebruikt voor een bredere evaluatie van de huidige richtlijn die tot doel heeft potentiële problemen te identificeren en aan te pakken.

De Commissie vraagt met name om feedback van verschillende belanghebbenden met dagelijkse ervaring met de regels voor minimumaccijnstarieven, zoals bedrijven, volksgezondheidsinstanties, academische deskundigen, ngo's en beroepsorganisaties. Burgers zijn ook welkom om feedback te geven.

Bron: europa.eu.

evaluation-of-council-directive-92-83-eec---2022.pdfevaluation-of-council-directive-92-83-eec---2022.pdf (263 kB)

Laatste nieuws