NL EN
DONEER NU!

Amersfoort kiest ook voor IJslands model

16 februari 2019

Amersfoort kiest ook voor IJslands model Amersfoort start een driejarig leertraject om drank- en drugsgebruik onder jongeren terug te dringen. Het traject is gebaseerd op een succesvolle, in IJsland ontwikkelde methode.

De aanpak richt zich voor een groot deel op de sociale omgeving van jongeren en maakt veel gebruik van dataverzameling. De gemeente onderzoekt samen met het Trimbosinstituut, Nederlandse Jeugdinstituut, GGD en scholen welke delen van het IJslandse preventiemodel in Amersfoort kunnen worden toegepast.

De Universiteit van IJsland ontwikkelde de aanpak eind jaren '90. In twintig jaar veranderde IJsland van een van de landen met het hoogste middelengebruik onder de jeugd naar het land met het laagste gebruik van drank, drugs en sigaretten onder jongeren. Hun psychische en lichamelijke gezondheid verbeterde significant. Ook had de aanpak positieve effecten op de afname van schoolverzuim, schooluitval en overlast.

Bron: destadamersfoort.nl.

Laatste nieuws