NL EN
DONEER NU!

Lex specialis voor etikettering alcoholhoudende dranken?

21 juli 2021

De Europese Commissie is een consultatietraject gestart rond haar voornemen uit het Europe’s Beating Cancer Plan om de alcoholsector niet meer uit te zonderen van de plicht (o.g.v. de Verordening verstrekking van voedselinformatie aan consumenten 1169/2011) om op etiketten informatie te verschaffen over ingrediënten en voedingswaarden. Thans is dat geregeld middels zelfregulering van de diverse sectoren.

De Commissie rept over 3 opties:
- de uitzondering laten zoals die is, dus continuering van de sectorale zelfreguleringsbepalingen rond vermelding van ingrediënten en voedingswaarden;
- de alcoholsector verplichten consumenteninformatie deels off-label beschikbaar te stellen;
- de alcoholsector verplichten ingrediënten en voedingswaarden op het etiket te zetten.

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP heeft de Commissie laten weten dat de twee eerst genoemde opties wat STAP betreft zeer ongewenst zijn. STAP is van mening dat de alcoholsector op het etiket de ingrediënten en de voedingswaarde moet vermelden, zoals geregeld in Verordening 1169/2011. Maar niet alleen dat, er moet ook gezondheidsinformatie op de etiketten komen te staan. En de vermelding van het alcoholgehalte en – indien van toepassing – de allergenen moet blijven.
STAP wil dit alles opnemen in een 'lex specialis', dus een aparte regeling. Alcoholhoudende dranken zijn geen 'gewone voedingsmiddelen', maar carcinogene, riskante en verslavende middelen, waardoor een speciale regeling passender is.

Eurocare, de Europese alliantie van alcohol-NGO’s, pleit er ook voor de etiketteringsregels voor alcoholhoudende dranken op te nemen in een 'lex specialis'.

Overigens gaat het nu nog om een inception impact assessment, de voorloper van de daadwerkelijke impact assessment. De formele/uiteindelijke consultatie over het impact assessment zal later in een volgende ronde volgen.

Bron: cibum.gr.

Laatste nieuws