NL EN
DONEER NU!

Cultuuromslag in alcoholgebruik onder Nederlandse jongeren < 16 jaar

8 september 2014

Cultuuromslag in alcoholgebruik onder Nederlandse jongeren < 16 jaar Steeds minder Nederlandse jongeren drinken op jonge leeftijd alcohol.
Dat is één van de conclusies uit het HBSC-rapport 2013 dat maandag 8 september wordt aangeboden aan Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het rapport is opgesteld door onderzoekers van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Het HBSC-rapport 2013 (Health Behaviour in School-aged Children) laat zien hoe het gesteld is met de gezondheid en het welzijn van Nederlandse scholieren tot en met 16 jaar. Het onderzoek maakt deel uit van een groot internationaal onderzoek waaraan bijna alle Europese landen, de Verenigde Staten, Canada en Israël meedoen.

Tien jaar geleden werd de noodklok geluid over het alcoholgebruik van de Nederlandse jeugd. Jeugdonderzoekster Wilma Vollebergh van de Universiteit Utrecht: “In 2003 bleek niet minder dan 70% van de ondervraagde 12-jarigen al een eerste glas alcohol te hebben gedronken.” Nederlandse jongeren werden destijds door minister Hans Hoogervorst omschreven als "de zuipschuiten van Europa". Maar er heeft zich een cultuuromslag voorgedaan, een die zich volgens Vollebergh niet snel nog eens zal voordoen. “Nu heeft slechts 17% van de ondervraagde 12-jarigen al gedronken; een spectaculaire daling.” Ook steeds meer 14-jarigen laten een eerste glas alcohol aan zich voorbijgaan: in 2003 had bijna 90% van hen al eens gedronken, tegenwoordig is dat gezakt tot onder de 50%.

Het positieve beeld laat onverlet dat er nog altijd risicogroepen zijn die het minder goed doen: VMBO-jongeren, jongeren uit gebroken gezinnen en kinderen uit de minst welvarende gezinnen. En de 16-jarigen uit het onderzoek bleken in 2013 niet veel minder te drinken dan een aantal jaren geleden. Vollebergh: “De 16-jarigen houden er sowieso ongezondere leefgewoonten op na. Wat voor hen de beste aanpak is, lijkt ons een van de belangrijkste vraagstukken voor de komende jaren.”

Het huidige HBSC-onderzoek werd in 2013, vóór de leeftijdsverhoging op de verkoop van tabak en alcohol, uitgevoerd. “Over vier jaar zijn er nieuwe onderzoeksresultaten en zullen we zien of deze maatregel effect heeft op het middelengebruik van 16-jarige jongeren.”

Bron: trimbos.nl.

hbsc2013.pdfhbsc2013.pdf (9,9 MB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl