NL EN
DONEER NU!

Radboud-onderzoek ziet minder middelengebruik studenten

3 maart 2021

Nijmeegse studenten nemen minder drugs en drank tijdens corona, maar een ‘zorgelijke’ subgroep gebruikt juist meer. Dat blijkt uit onderzoek. Opvallend, want vandaag verscheen ook een onderzoek onder studenten uit Leiden, Delft en Utrecht waaruit bleek dat zij juist méér waren gaan gebruiken.

Om uit te zoeken wat de invloed is van de coronacrisis op het alcohol- en drugsgebruik van studenten aan de Radboud Universiteit benaderde Vox tijdens de huidige lockdown 3.000 studenten met een online vragenlijst. 670 van hen reageerden en gaven een inkijkje in hun middelengebruik van vóór en tijdens de crisis.

Daaruit blijkt dat Nijmeegse studenten tijdens de coronacrisis hun alcoholgebruik gemiddeld flink hebben teruggeschroefd. Mannelijke studenten gingen terug van gemiddeld tien glazen alcohol per week vóór corona, naar 5,6 glazen tijdens de huidige lockdown. Vrouwen tikken er nu nog maar ruim drie achterover, tegen bijna zes voorheen.

Maar dat studenten door de band genomen minder drinken is niet het hele verhaal. Een op de zes studenten – met name mannen – drinkt juist méér tijdens de lockdown. Meer dan de helft van die groep zegt onder meer naar de drank te grijpen uit verveling. Maar ook eenzaamheid en het omgaan met de coronamaatregelen speelt bij ruim een kwart een rol.

In het studentenleven nemen ook drugs – naast alcohol – een grote rol in. Zes op de tien studenten zeggen weleens drugs te hebben gebruikt. Het effect van de coronacrisis op dit gebruik is minder sterk dan bij alcohol, blijkt uit de resultaten van het Vox-onderzoek. Maar ook hier is weer een – flinke – subgroep te onderscheiden die tijdens de coronacrisis meer is gaan gebruiken.

Bron: voxweb.nl.

Laatste nieuws