NL EN
DONEER NU!

De Volkskrant zoekt uit waarom de jeugd van tegenwoordig steeds verstandiger is geworden

2 september 2017

De Volkskrant zoekt uit waarom de jeugd van tegenwoordig steeds verstandiger is geworden De Nederlandse jeugd wordt steeds verstandiger: de meeste jongeren van 12 tot en met 16 jaar roken niet, drinken (nog) weinig, blowen amper en houden zich nauwelijks bezig met seks. Alhoewel, als ze eenmaal gaan drinken zijn Nederlandse jongeren nog altijd stevige drinkers vergeleken met tieners uit andere landen. De Volkskrant praatte over de 'braver wordende tiener' uitgebreid met onderzoekers en met 15 jongeren van alle schoolniveaus, verspreid over het land. Dit resulteerde in een artikel en een filmpje.

Wat daaruit naar voren komt is dat jongeren vooral braver zijn omdat ze wel beter weten. De overheid heeft flink geïnvesteerd in voorlichting. De gevaren zijn nu beter bekend. De nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar speelt daarbij wellicht een rol. Het is voor jongeren nu ook veel duidelijker dat je pas mag beginnen als je 18 bent.

De toegenomen aandacht voor het welzijn van jongeren ontstond in de jaren tachtig, toen het drugsgebruik onder scholieren fors toenam, met stijgende schooluitval tot gevolg. Er is toen een hele industrie opgezet van jeugdhonken die helpen bij een vroege signalering van problematisch middelengebruik. Daardoor is volgens een deskundige de probleemgroep kleiner geworden en zit de hulpverlening er meer bovenop.

Volgens sommige jongeren zijn zij serieuzer dan hun ouders. Dat komt omdat jongeren al op jongere leeftijd moeten presteren en er minder ruimte voor fouten is. Toegenomen prestatiedruk zou ook volgens de deskundigen een rol kunnen spelen. Over het algemeen geldt: hoe minder tijd jongeren hebben om zich te vervelen, hoe minder ze roken en drinken.

Er is nog een andere belangrijke oorzaak die door alle onderzoekers wordt genoemd, waar jongeren zelf minder zicht op hebben: ouders zijn hun kinderen anders gaan opvoeden. Pubers hebben daardoor minder behoefte rebels gedrag te vertonen. De band tussen ouder en kind mag kameraadschappelijk zijn, vaders en moeders zijn de laatste jaren wel strenger geworden. Gesteund door overheidscampagnes die zich op ouders richten ('Voorkom alcoholschade bij uw opgroeiende kind!') verbieden ze alcohol, sigaretten en drugs steeds vaker. Ze zijn zich veel bewuster van de risico's en vinden het normaal om later te beginnen.

Een andere veel geopperde verklaring onder jongerenonderzoekers is: hoe meer tijd pubers online met elkaar doorbrengen, hoe minder gelegenheid er is om met elkaar te roken, blowen, drinken en, zoals een onderzoeker het formuleert, 'aan elkaar te friemelen'.

Illustratie: Groen = vmbo-b, Geel = vmbo-t, Blauw = havo, Rood = vwo

Bronnen: volkskrant artikel en volkskrant filmpje. Filmpje ook te bekijken op: kijkverder.

Laatste nieuws