NL EN
DONEER NU!

Van Rijn beantwoordt Kamervragen over Preventie- en Handhavingsplannen

11 juni 2015

Van Rijn beantwoordt Kamervragen over Preventie- en Handhavingsplannen Staatssecretaris Martin van Rijn heeft geantwoord op de Kamervragen van Marith Rebel (PvdA) over de zeer matige kwaliteit van de Preventie- en Handhavingsplannen voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet door gemeenten.

In zijn antwoord geeft de staatssecretaris aan binnenkort in gesprek te gaan met een aantal bestuurders van gemeenten over de resultaten van het Intraval onderzoek waaruit die matige kwaliteit van de gemeentelijke plannen bleek en over de decentralisatie van de Drank- en Horecawet in het algemeen. De staatssecretaris wil tijdens dat overleg tevens bespreken hoe Rijk en gemeenten elkaar op dit dossier verder kunnen versterken. Ook zal hij in een brief aan alle gemeenten een aantal aspecten van het alcoholbeleid onder de aandacht brengen. De uitkomsten van het Intraval onderzoek zal daar onderdeel van vormen.

Van Rijn meldt tevens opdracht te hebben gegeven om voor de doelgroep gemeenten een studiedag en een congres te organiseren.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl