NL EN
DONEER NU!

Onduidelijkheid over toekomst ventilatie-eisen horecalokaliteiten

17 april 2022

Het voorstel van het kabinet om de wetgeving rond COVID-19 te verlengen dreigt te sneuvelen in de Eerste Kamer. Er is daarom nu onduidelijkheid over waar de ventilatie-eisen voor horecalokaliteiten dan ondergebracht moeten worden en op welke termijn dat kan.

Vóór 1 juli 2021 stonden in het Besluit Eisen Inrichtingen Drank- en Horecawet de ventilatie-eisen voor horecalokaliteiten. Met ingang van 1 juli 2021 vervielen die tegelijk met de overgang van de Drank- en Horecawet naar de Alcoholwet. Toen werden voor horecalokaliteiten automatisch de veel lagere algemene ventilatie-eisen uit het Bouwbesluit van toepassing. Daar was – midden in de coronapandemie – kritiek op. Het kabinet heeft toen snel na de invoering van de Alcoholwet - in augustus 2021 - ervoor gekozen de eerder vervallen ventilatie-eisen voor horecalokaliteiten op te nemen in de coronaregelgeving en wel in de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19.

Deze Tijdelijke regeling en de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 gaan binnenkort vervallen. Na waarschuwingen van de Raad van State en kritiek in de Tweede Kamer koos het kabinet eerder voor snelle inpassing van beide regelingen in de Wet Publieke Gezondheid. Maar dat zal niet op tijd lukken. Daarom wil het kabinet nu een verlenging, maar dat ligt lastig. In de Tweede Kamer is nog wel voldoende steun, maar niet in de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer verlenging tegenhoudt, komen onder meer de aangescherpte ventilatie-eisen voor horecalokaliteiten tussen de wal en het schip te vallen.

Afgelopen week werd in de Tweede Kamer besproken waar de ventilatie-eisen voor horecalokaliteiten dan ondergebracht moeten worden. Sommige Kamerleden pleiten voor onderbrenging in het Bouwbesluit. Maar moeten de ventilatie-eisen dan niet uitgebreid worden? Bijvoorbeeld ook gaan gelden voor scholen en kantoren?

Minister Ernst Kuipers meldt dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties momenteel onderzoekt of de ventilatie-eisen voor horecalokaliteiten opgenomen kunnen worden in een Bouwbesluit, maar dat vergt minstens 6 maanden. Bovendien wordt het Bouwbesluit naar het zich nu laat aanzien volgend jaar vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving. Opname in het Bouwbesluit is dus op termijn ook geen oplossing.

Kortom: het is onduidelijk of de aangescherpte ventilatie-eisen voor horecalokaliteiten op tijd elders ondergebracht kunnen worden.

ventilatienormen-horeca.docxventilatienormen-horeca.docx (135 kB)

Laatste nieuws