NL EN
DONEER NU!

In Zeist gratis opleiding alcoholschenken voor barvrijwilligers

7 november 2014

De Drank- en Horecawet is per 1 januari 2013 gewijzigd en inmiddels is de leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol verhoogd naar achttien jaar. Dit heeft ook consequenties voor het schenken van alcohol in de kantines van paracommerciële instellingen, zoals kantines van sportverenigingen.

Sportservice Zeist biedt daarom namens de gemeente Zeist aan om barvrijwilligers van dit soort instellingen kosteloos op te leiden met de Instructie Verantwoord Alcoholschenken.

Sandra van Ginneken, adviseur Drank- en Horecawet van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, licht toe dat vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor de bar van een paracommerciële (sport)kantine op momenten dat daar alcohol geschonken wordt, een voorlichtingsinstructie moeten hebben gekregen. Meestal kiezen besturen voor de Instructie Verantwoord Alcoholschenken, maar het mág ook een andere instructie zijn. In hun Bestuursreglement moet het bestuur wel opnemen welke kwalificatienormen worden gesteld aan de voorlichtingsinstructie die zij voor hun barvrijwilligers kiezen.

Bron: weekkrant.nl.

Laatste nieuws