NL EN
DONEER NU!

‘Wet nuchter op weg’ aanhangig gemaakt

21 maart 2017

Duco Hoogland heeft, net voor hij vertrok als Kamerlid van de PvdA, de ‘Wet nuchter op weg’ aanhangig gemaakt. Met dit initiatiefwetsvoorstel wordt de Wegenverkeerswet 1994, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Militair Strafrecht gewijzigd om onder meer de invoering te regelen van een verzwaarde en getrapte regeling voor rijontzeggingen wegens rijden onder invloed.

De huidige regeling voor alcohol en drugs biedt de strafrechter de mogelijkheid om bij recidive van zware verkeersdelicten een bestuurder de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen voor ten hoogste tien jaren te ontzeggen. Dit voorstel introduceert een getrapte regeling om niet nuchtere bestuurders langer dan thans mogelijk is een rijontzegging op te leggen. Uiteindelijk kan de bevoegdheid tot het besturen van een motorrijtuig levenslang worden ontzegd.

Daarnaast regelt dit voorstel het verlagen van de ondergrens voor het verliezen van de geldigheid van het rijbewijs, alsmede die voor de verplichte overgifte van het rijbewijs. De wettelijke grens gaat naar 350 microgram per liter (mg/l) uitgeademde lucht, dan wel een alcoholgehalte van 0,8 promille per liter bloed, in plaats van de nu geldende 570 mg/l onderscheidenlijk 1,3 promille.

Nu Duco Hoogland geen Kamerlid meer is kan een ander Kamerlid het initiatiefwetsvoorstel overnemen.

Bron: tweedekamer.nl.

Laatste nieuws