NL EN
DONEER NU!

Ook Eerste Kamer stemt in met DHW 18+; inwerkingtreding 1 januari 2014

18 juni 2013

Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Joël Voordewind (ChristenUnie), Kees van der Staaij (SGP), Myrthe Hilkens (PvdA) en Hanke Bruins Slot (CDA) waarmee de alcoholleeftijd wordt verhoogd naar 18 jaar.
Alleen D66 en de PVV stemden tegen het wetsvoorstel.

Het gaat om aanpassing van de Drank- en Horecawet waardoor 18 jaar de leeftijd wordt:
1. waarop jongeren alcoholhoudende drank verstrekt mogen krijgen, zowel in de horeca als in de detailhandel, zowel voor directe, als voor indirecte verstrekking;
2. waarop een jongere (zonder toezicht) als bezoeker aanwezig mag zijn in een slijtlokaliteit;
3. waaronder een jongere strafbaar is als hij op straat en in de horeca, dus in het openbaar, alcohol bezit (met uitzondering van jongeren van 16 en 17 jaar die in de horeca of (sport)kantine werken).

Er is in deze wet géén uitzondering opgenomen voor jongeren die bij inwerkingtreding van de nieuwe regels 16 of 17 jaar zijn.

De preventie en handhaving op lokaal niveau worden versterkt doordat in de Drank- en Horecawet komt te staan dat gemeenteraden periodiek een plan moeten vaststellen waarin wordt aangeven wat het gemeentelijk beleid is ten aanzien van preventie van alcoholgebruik, met name onder jongeren. In het plan dient ook te worden vastgelegd hoe invulling wordt gegeven aan het handhavingsbeleid.

Het kabinet Rutte-Asscher heeft in zijn Regeerakkoord aangegeven óók te kiezen voor een verhoging van de minimumleeftijd voor de verstrekking van alcohol naar 18 jaar. Daarom heeft het kabinet zich bij het initiatiefwetsvoorstel Voordewind c.s. aangesloten en zal deze wetswijziging dan ook zeker bekrachtigen. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS heeft laten weten dat de wijziging 1 januari 2014 in werking zal treden.

Ook Eerste Kamer stemt in met DHW 18+; inwerkingtreding 1 januari 2014

Laatste nieuws