NL EN
DONEER NU!

Schultz beantwoordt vragen over het alcoholslotprogramma

18 december 2014

Schultz beantwoordt vragen over het alcoholslotprogramma M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu, heeft 12 december jl. – mede namens Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie - vragen beantwoord over het alcoholslotprogramma.

Uit het antwoord van de minister blijkt dat zij v.w.b. de verdere beleidsontwikkeling op dit dossier in afwachting is van uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en van de Hoge Raad (die laatste voorzien in maart 2015). Ondertussen wordt het alcoholslotprogramma voor degenen die al deelnemen nog steeds uitgevoerd zoals beoogd. Maar er is tijdelijk geen extra instroom van nieuwe deelnemers aan het programma.

Bron: officielebekendmakingen.nl.

Laatste nieuws