NL EN
DONEER NU!

Veel controles en waarschuwingen in Den Helder

23 januari 2019

Veel controles en waarschuwingen in Den Helder Handhavers van de gemeente Den Helder hebben in 2018 in totaal 187 keer gecontroleerd op het naleven van de Drank- en Horecawet. De controles zijn uitgevoerd bij horeca, slijterijen, buurthuizen, supermarkten en evenementen.

Er zijn vijf boetes uitgedeeld voor verschillende overtredingen. Zo zijn er twee evenementenorganisaties beboet voor het schenken van alcohol aan minderjarigen. Eén horecabedrijf had geen geldige drank- en horecavergunning, één horecaorganisatie had medewerkers onder de 16 jaar in dienst, en bij een ander horecabedrijf was een leidinggevende regelmatig afwezig.

Voor 96 overtredingen zijn waarschuwingen uitgedeeld voor het overtreden van de Drank- en Horecawet. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met het ontbreken van een leeftijdssticker of het overtreden van vergunningvoorschriften door afwezigheid van een leidinggevende. Maar ook voor het niet kunnen tonen van een vergunning, niet naleven van de schenktijden of aanwezigheid van alcohol in een winkel waar dat niet is toegestaan.

Bron: denhelderactueel.nl.

Laatste nieuws