NL EN
DONEER NU!

NRC checkt: Hersenen merken wel verschil tussen bier met of zonder alcohol

10 december 2018

Klopt het dat onze hersenen het verschil tussen bier met of zonder alcohol niet merken, wat zou blijken uit nieuw onderzoek van de Universiteit Wageningen. Het antwoord is 'nee'. Uit het onderzoek waarop deze bewering is gebaseerd, blijkt juist dat hersenen wél verschil opmerken – zodra het bier in de keel zit.

De onderzoekers hebben het proeven van bier met of zonder alcohol als het ware in tweeën geknipt: de hersenreactie werd gemeten op het moment dat het bier de tong raakte, en nadat het was doorgeslikt. Bij het raken van de tong reageerden de hersenen ongeveer hetzelfde. Maar na het slikken was er wél verschil te merken. Delen van de hersenen die te maken hebben met smaak, werden méér geactiveerd na het doorslikken van alcoholhoudend bier.

De uitkomst van het onderzoek had dus net zo goed kunnen luiden: hersenen merken verschil tussen bier met of zonder alcohol. Zowel de mediaberichten als het persbericht dat de universiteit zelf naar buiten bracht, laten deze uitkomst van het onderzoek achterwege.

De studie is overigens deels betaald door het Kennisinstituut Bier, opgericht door de Nederlandse bierindustrie. Het instituut heeft zich er niet inhoudelijk mee bemoeid, verzekert onderzoeker Paul Smeets. "Dat wordt contractueel gewaarborgd." Over de kop van het persbericht van de universiteit zegt hij: "Ik heb deze kop zelf goedgekeurd, hoewel ik ’m kort door de bocht vond."

Bron: nrc.nl.

Laatste nieuws