NL EN
DONEER NU!

Nieuw WHO rapport over alcoholgebruik Europese jongeren

27 september 2018

Nieuw WHO rapport over alcoholgebruik Europese jongeren Gisteren is een nieuw WHO-rapport verschenen over alcoholgebruik door Europese jongeren van 15 jaar in de periode 2002-2014. Uit het rapport blijkt dat het alcoholgebruik onder die groep jongeren is afgenomen. De consumptieniveaus zijn echter nog gevaarlijk hoog.

Meer dan 1 op de 10 adolescenten in Europa drinkt al wekelijks op 15-jarige leeftijd (9% van de meisjes en 16% van de jongens). "Sommige jongeren zijn dus al regelmatige drinkers op een leeftijd waar ze helemaal niet zouden moeten drinken.” Dat zegt Dr Zsuzsanna Jakab, Regionaal Directeur Europa van de WHO.

Jakab: "Omdat we weten dat alcoholgebruik in deze kritieke ontwikkelingsfase bijzonder schadelijk is, hebben beleidsmakers de verantwoordelijkheid om de maatregelen te nemen waarvan we weten dat ze effectief zijn, zoals het beperken van de beschikbaarheid, het afdwingen van leeftijdscontroles en het tegengaan van elke vorm van alcoholmarketing, waaronder digitale marketing."

Het onderzoek, geleid door de Universiteit van St. Andrews, documenteert de drinkgewoonten van Europese adolescenten in 36 landen. De trendanalyse maakt gebruik van gegevens die zijn verzameld in het kader van de HBSC-studies, uitgevoerd in de periode 2002-2014.

Enige resultaten:
- 28% van de 15-jarigen (28%) meldt op hun 13de levensjaar of eerder begonnen te zijn met drinken. Dit is sinds 2002 gedaald. Toen was het 46%.
- In de loop van de tijd zijn genderverschillen voor wekelijks drinken geconvergeerd in Noord-Europa, waarbij meisjes en jongens nu vergelijkbare niveaus rapporteren. Grote verschillen tussen jongens en meisjes bestaan nog steeds in Centraal- en Zuid-Europa, waar de prevalentie bij jongens momenteel ongeveer tweemaal zo groot is als bij meisjes.
- 8% van de 15-jarigen gaf aan voor het eerst dronken te zijn geweest op 13-jarige leeftijd of jonger (7% van de meisjes en 9% van de jongens). Dit is meer dan gehalveerd sinds 2002 (van 17% naar 8%), met dalingen bij zowel jongens als meisjes, hoewel in de meeste landen de daling het grootst was bij jongens. Sinds 2002 zijn de grootste dalingen in dronkenschap waargenomen in Scandinavische landen.

Bron: euro.who.int.

adolescent-alcohol-related-behaviours---who-european-region-2002-2014.pdfadolescent-alcohol-related-behaviours---who-european-region-2002-2014.pdf (11,4 MB)

Laatste nieuws