NL EN
DONEER NU!

Middelentesten ook bij vandalisme

10 juli 2015

De minister van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend voor de introductie van de bevoegdheid van de politie om middelentesten af te nemen bij geweldplegers (dossier nummer 33799). Onlangs is een nota van wijziging ingediend. Hierdoor is dit wetsvoorstel niet meer alleen gericht op geweld tegen personen, maar ook op vandalisme.

De nota van wijziging is samen de nota naar aanleiding van het verslag naar het parlement gestuurd. Op basis hiervan heeft de Tweede Kamer besloten dat het wetsvoorstel rijp is voor plenaire behandeling. De boogde datum van inwerkingtreding is 1 juli 2016.

Bron: wegwijzerjeugdenveiligheid.nl.

Laatste nieuws