NL EN
DONEER NU!

Alcoholmotie Van der Staaij door Tweede Kamer aangenomen

10 september 2019

Alcoholmotie Van der Staaij door Tweede Kamer aangenomen Vorige week heeft Kees van der Staaij tijdens het Kamerdebat over het Nationaal Preventieakkoord een motie ingediend over handhaving van de alcoholleeftijdsgrens. Die motie is vandaag door de Tweede Kamer aanvaard. Alleen Forum voor Democratie stemde tegen.

De motie verzoekt de regering om - in samenspraak met de VNG - het Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet nog dit jaar vast te stellen en gemeenten en horeca op te roepen lokaal bindende afspraken te maken die bevorderen dat de geldende normen rond leeftijdsvaststelling beter worden nageleefd.

De twee alcoholmoties die Femke van Kooten-Arissen indiende tijdens de behandeling van het Nationaal Preventieakkoord zijn door de Tweede Kamer verworpen.

Bron: tweedekamer.nl.

Laatste nieuws