NL EN
DONEER NU!

Kamerbrief Van Rijn over rechtszaak Zwolle en evaluatie Drank- en Horecawet

13 mei 2016

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft vandaag richting de Tweede Kamer gereageerd op de uitspraak van de Rechtbank Overijssel waarin de SlijtersUnie in het gelijk werd gesteld in haar beroep tegen de Gemeente Zwolle, die weigerde handhavend op te treden tegen een boekhandel die, in strijd met de Drank- en Horecawet alcoholhoudende drank verkocht.

De staatssecretaris gaat ervan uit dat gemeenten die deelnemen aan de pilots 'Verlichte regels winkelgebieden' van Platform 31 en 'Mengvormen winkel/horeca' van de VNG deze uitspraak zullen bestuderen en meenemen in hun overwegingen.

Opnieuw geeft Van Rijn aan dat hij alleen achter experimenten staat die blijven binnen de bestaande wettelijke kaders. Dit geldt ook voor de pilot 'Verlichte regels winkelgebieden’ die wordt uitgevoerd in het kader van de Retailagenda, die vorig jaar door de Minister van Economische Zaken naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De staatssecretaris laat tot slot weten dat hij dit jaar de Drank- en Horecawet evalueert. De verhoging van de leeftijdsgrens, de decentralisatie van bevoegdheden naar gemeenten en mengvormen van horeca en retail (blurring) maken deel uit van de evaluatie. Begin 2017 zal hij de Tweede Kamer informeren. Dat lijkt hem ook het moment om te bezien of er aanleiding is om de regelgeving aan te passen.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws