NL EN
DONEER NU!

Raad van State heeft advies uitgebracht over initiatiefwet Ziengs

14 augustus 2018

Raad van State heeft advies uitgebracht over initiatiefwet Ziengs De Raad van State heeft afgelopen week haar advies vastgesteld over het ‘Voorstel van wet van het lid Ziengs tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules’, kortweg de Wet regulering mengformules genoemd.

Als de Afdeling advisering van de Raad van State een advies heeft vastgesteld, is het nog niet direct openbaar en dus nog niet voor iedereen toegankelijk. Niet de Raad van State, maar de indiener of het desbetreffende ministerie maken de adviezen van de Afdeling advisering op een later tijdstip openbaar.

Bron: raadvanstate.nl.

Uiteindelijk is het advies van de Raad van State 12 juni 2020 openbaar gemaakt. Zie: raadvanstate.nl

Laatste nieuws