NL EN
DONEER NU!

Pas in maart 2023 nieuwe LADIS-cijfers

16 december 2022

Pas in maart 2023 nieuwe LADIS-cijfers Op 1 juli jl. is de wetgeving in werking getreden die de gegevensverzameling voor de database Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) mogelijk maakt.

LADIS heeft zes jaar stilgelegen vanwege problemen rond verwerking van persoonsgegevens op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Nu die zijn opgelost is het weer mogelijk om gegevens te verkrijgen over de aard en omvang van de hulpvraag naar verslavingszorg op het gebied van drugs, alcohol, en gokken in Nederland.

Nu – een half jaar na de herstart van LADIS - kunnen nog geen goede indicaties van de hulpvraag worden gegeven. De Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) die de database beheert, meldt dat er een significante onderrapportage is ontstaan, onder meer door nieuwe software bij de zorginstellingen en problemen met registratie.

Op korte termijn wordt door Stichting IVZ samen met verslavingszorginstellingen de database zoveel mogelijk aangevuld met gegevens vanuit andere bronnen, zodat een kwalitatief beter beeld kan worden gegeven over de stand van zaken in de verslavingszorg in Nederland. De verwachting is dat deze rapportage in maart 2023 gereed is.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws