NL EN
DONEER NU!

Nederland scoort derde in hoog riskant alcoholgebruik - klopt dit wel?

25 mei 2017

Nederland scoort derde in hoog riskant alcoholgebruik - klopt dit wel? Nieuwsuur kwam dinsdagavond met een zorgwekkend item over drankgebruik. Nederland scoort een derde plaats op hoog riskant alcoholgebruik, zo bericht het programma. Klopt dat? De Volkskrant zocht het uit. Eindoordeel: ‘dat valt op basis van dit onderzoek niet te zeggen’. Wel laat het onderzoek zien dat onder de jonge Nederlandse respondenten (vaak studenten) het aantal problematische drinkers groot is.

Het bericht van Nieuwsuur is gebaseerd op de Global Drug Survey, een wereldwijd onderzoek onder in totaal meer dan 115 duizend respondenten uit 50 landen, waaronder drieduizend Nederlanders. Bij de respondenten is onder meer een vragenlijst afgenomen om het problematisch alcoholgebruik in kaart te brengen. Alle respondenten met een hoge score op deze vragenlijst werden bij elkaar geteld. En inderdaad: Nederlandse mannen scoren met 40,9% een derde plek onder de vijftig landen. De vrouwen staan met 27,9% zesde.

Maar, zoals Nieuwsuur zelf ook meldt: deze cijfers zijn op geen enkele manier representatief voor de gehele bevolking. De gemiddelde leeftijd van alle respondenten is 29,1 wat in de 50 deelnemende westerse landen bovengemiddeld jong is. In Nederland is het zelfs nog erger met een gemiddelde leeftijd van 23,5. Jonge mensen drinken meer, en zullen dus ook vaker in de groep problematische drinkers vallen.

Daarnaast blijkt dat van de drieduizend Nederlandse respondenten maar liefst 57% student is, tegenover 30% in het hele onderzoek. Studenten zijn bij uitstek overmatige - en dus ook vaker problematische - drinkers. Daardoor kun je de landen nauwelijks onderling vergelijken. Dat de Nederlandse respondenten relatief vaak problematisch drinken kan komen door een trend op nationaal niveau, maar kan net zo goed het gevolg zijn van het grote aandeel studenten in de groep ondervraagde Nederlanders.

Bron: volkskrant.nl.

Laatste nieuws