NL EN
DONEER NU!

Alcoholgebruik gedaald in praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs

18 december 2020

Sinds het laatste EXPLORE-onderzoek in 2008 is het alcoholgebruik binnen het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (cluster 4-onderwijs) behoorlijk gedaald.

Het percentage leerlingen in het praktijkonderwijs en cluster 4-onderwijs dat ooit alcohol heeft gebruikt is tussen 2008 en 2019 gedaald. In het praktijkonderwijs gaat het om een halvering (van 61% naar 30%) en in het cluster 4-onderwijs om een daling van 73% naar 46%.

Het alcoholgebruik in de afgelopen maand daalde eveneens. In het praktijkonderwijs van 34,5% naar 16,8% en in het cluster 4-onderwijs van 40,9% naar 23,7%. Dat zijn significante dalingen.

Het percentage bingedrinkers onder leerlingen van het praktijkonderwijs daalde van 32% naar 15%. Bij cluster 4-leerlingen nam het af van 36% in 2008 naar 19% in 2019.
Het percentage bingedrinkers onder de drinkers in het praktijkonderwijs is licht (maar niet significant) gedaald van 88% in 2008 naar 87% in 2019. In het cluster 4-onderwijs is dit percentage ook (niet significant) gedaald van 86% naar 77%.

het-gebruik-van-tabak-alcohol-explore-2019.pdfhet-gebruik-van-tabak-alcohol-explore-2019.pdf (1,66 MB)

Laatste nieuws