NL EN
DONEER NU!

Van Ooijen: “Ik wil niet voortmodderen”

12 oktober 2022

Vanavond was staatssecretaris Maarten van Ooijen bij Op1 om toe te lichten waarom hij met het overleg aan de Alcoholtafel stopt.

Hij schetste dat er in 2018 in het kader van het Nationaal Preventieakkoord (NPA) doelen voor het alcoholbeleid zijn geformuleerd. Twee jaar geleden heeft het RIVM gezegd dat deze doelen alleen gehaald worden als er een tandje bij wordt gezet.

Toen Van Ooijen als staatssecretaris begon heeft hij aan de Alcoholtafel van het NPA, waar alle betrokken gezondheids- en maatschappelijke organisaties plus het belanghebbend bedrijfsleven bij elkaar zitten, gevraagd welke extra maatregelen nodig zijn om de doelen wèl te halen. Maar de Alcoholtafel kwam niet met effectieve interventies. De polder functioneerde niet. Er was een gespannen sfeer aan de Alcoholtafel. Van Ooijen wilde niet voortmodderen en heeft nu een punt achter dit overleg gezet. Ook omdat de WHO inmiddels adviseert het alcoholbeleid niet samen met de gezondheidsorganisaties èn het bedrijfsleven te ontwikkelen.

Van Ooijen gaf aan dat er over het algemeen veel te makkelijk over alcoholgebruik wordt gesproken. De schadelast door alcohol is groot, bijvoorbeeld als gevolg van kanker, intoxicaties en verslaving. Alcohol is de hofleverancier van de verslavingszorg.

De staatssecretaris wil dat partijen zich houden aan de eerder gemaakte afspraken. Verder zullen er extra maatregelen nodig zijn. Hij noemde: minder marketingactiviteiten op plaatsen waar veel jongeren zijn (rond scholen) en betere naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar. Daarbij wees hij specifiek op de flitsbezorgers. Die moeten met een verbeterplan komen en als het niet beter gaat qua handhaving is het een optie dat ze op bepaalde tijden geen alcohol mogen bezorgen.

Bron: npostart.nl.

Laatste nieuws