NL EN
DONEER NU!

Pilot ‘Verlichte regels winkelgebieden’ omvat óók experimenten in strijd met Drank- en Horecawet

20 april 2016

De pilot 'Verlichte regels winkelgebieden' is nu halverwege. De pilot is onderdeel van de Retailagenda en wordt onder meer begeleid door Platform31. Nu blijkt dat er in de 12 gemeenten die meedoen ook geëxperimenteerd wordt in strijd met de Drank- en Horecawet.

Zo wordt in een van de deelnemende gemeenten toegestaan dat een kaas- en notenwinkel wijn laat proeven. De gemeente heeft er een gedoogbesluit voor opgesteld. Ergens anders wordt toegestaan dat een horecaondernemer een winkel begint die in open verbinding staat met het café-restaurant.

Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP: "Wij zijn verbaasd dat nu blijkt dat er in het kader van de pilot 'Verlichte regels winkelgebieden' ook experimenten zijn in strijd met de Drank- en Horecawet." Hij wijst erop dat minister Henk Kamp, verantwoordelijk voor deze pilot, de Tweede Kamer vorig jaar in een brief heeft laten weten dat zou worden verkend welke mogelijkheden er zijn voor functiemenging, maar ook dat dit alleen mocht binnen de bestaande wettelijke kaders, waaronder de Drank- en Horecawet. Van Dalen: "Minister Kamp heeft mengvormen winkel/horeca in strijd met de Drank- en Horecawet binnen deze pilot dus verboden. We gaan uitzoeken in welke gemeenten overtredingen van de Drank- en Horecawet worden gedoogd en zullen zeker actie ondernemen."

Bron: foodvisie.nl.

Laatste nieuws