NL EN
DONEER NU!

VNG-brief aan Van Rijn over blurring: "Gemeenten hoeven geen verantwoording af te leggen"

9 februari 2016

VNG-brief aan Van Rijn over blurring: "Gemeenten hoeven geen verantwoording af te leggen" Staatssecretaris Van Rijn heeft de VNG in een brief verzocht de VNG-pilot mengvormen winkel/horeca niet in de huidige vorm door te laten gaan. De VNG reageert hier nu op door te stellen dat "gemeenten geen verantwoording hoeven af te leggen aan de staatssecretaris voor het starten van een pilot."

De VNG schrijft voorts dat gemeenten proactief en aan de hand van deze pilot willen aantonen wat al dan niet uitvoerbaar is in de gemeentelijke praktijk van de handhaving van de Drank- en Horecawet. De uitkomsten van de pilot zal de VNG gebruiken bij haar inbreng voor de evaluatie van die wet eind dit jaar.

Sandra van Ginneken, senior beleidsmedewerker van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, vindt dat de VNG de regels over interbestuurlijk toezicht niet correct verwoordt. "Gemeenten hoeven sinds het afschaffen van het specifieke interbestuurlijke toezicht in de Drank- en Horecawet niet meer vooraf goedkeuring aan de rijksoverheid te vragen. Maar dat wil niet zeggen dat ze geen verantwoording hoeven af te leggen voor het starten van een pilot. Ingrijpen - weliswaar achteraf - door de rijksoverheid, in dit geval staatssecretaris Martin van Rijn, is wel degelijk mogelijk."

Van Ginneken licht verder toe dat sinds 2013 ingrijpen in het kader van interbestuurlijk toezicht aan de orde kan komen als een gemeente in strijd handelt met het recht of het algemeen belang, of als medebewindstaken niet of niet naar behoren worden uitgevoerd. Daar is, volgens Van Ginneken, hier overduidelijk sprake van. Voor dat ingrijpen kunnen de generieke instrumenten 'indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing' en 'schorsing en vernietiging' worden gebruikt. Bij indeplaatsstelling neemt de naasthogere overheid de taken over. Bij schorsing en vernietiging wordt een besluit ongedaan gemaakt.

Bron eerste twee alinea's:vng.nl.

20160209-reactie-vng-pilot-mengvormen-horeca-detailhandel.pdf20160209-reactie-vng-pilot-mengvormen-horeca-detailhandel.pdf (2,84 MB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl