NL EN
DONEER NU!

Nieuw modelplan Drank- en Horecawet voor gemeenten

10 maart 2021

Gemeenten zijn op grond van de Drank- en Horecawet verplicht vierjaarlijks een preventie- en handhavingsplan op te stellen. Toen deze verplichting in 2014 werd ingevoerd, maakten veel gemeenten gebruik van het model Preventie- en handhavingsplan van het Trimbos-instituut.

Dit modelplan is nu geactualiseerd en aangepast, mede op basis van verbetersuggesties van gemeenten. Zo is de achtergrondinformatie losgekoppeld van het modelplan, worden meer handvatten gegeven om preventie en handhaving te verbinden, zijn nieuwe interventies en programma’s voor de uitvoering beschreven, wordt de relatie met het Nationaal Preventieakkoord gelegd en wordt vooruitgekeken naar de nieuwe alcoholwet. Het modelplan helpt gemeenten bij het systematisch uitdenken van preventie- en handhavingsbeleid, in samenwerking met lokale stakeholders.

Bron: trimbos.nl.

Laatste nieuws