NL EN
DONEER NU!

Aanpassing Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met samenloop Alcoholwet

17 juli 2021

Het Besluit bouwwerken leefomgeving gaat op termijn het Bouwbesluit 2012 vervangen. In dat nieuwe besluit, dat een algemene maatregel van bestuur op grond van de Omgevingswet is, komen onder meer de bouwtechnische eisen voor horecagelegenheden* en slijterijen** te staan, naast de eisen die bij of krachtens de nieuwe Alcoholwet worden gesteld.

Vanwege die samenloop is het nodig om in het Besluit bouwwerken leefomgeving te bepalen dat in artikel 2.10 de verwijzing naar het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet wordt vervangen door “bij of krachtens de Alcoholwet”.

Het voornemen is nu om de Omgevingswet en de lagere regelgeving, waaronder het Besluit bouwwerken leefomgeving, 1 juli 2022 in werking te laten treden. Het Bouwbesluit 2012 komt dan te vervallen.

Momenteel loopt een consultatieprocedure rond de aanpassing van het Besluit bouwwerken leefomgeving (en wijzigingen van andere besluiten op grond van de Omgevingswet), opgenomen in een verzamel-AMvB.

Bron: internetconsultatie.nl.

*in het besluit zijn horecagelegenheden "bouwwerken met een bijeenkomstfunctie" en hotels "bouwwerken met een logiesfunctie"
**in het besluit zijn slijterijen "bouwwerken met een winkelfunctie"

Laatste nieuws