NL EN
DONEER NU!

Van Rijn stuurt Kamer onderzoeken naar leeftijdverificatiesystemen

4 juli 2014

Gisteren heeft staatssecretaris Martin van Rijn van VWS de Tweede Kamer een viertal rapporten gestuurd rond het tabaksbeleid. Twee van deze onderzoeksrapporten gaan over leeftijdsverificatiesystemen en -hulpmiddelen en zijn daarom ook relevant voor het alcoholbeleid.

Het betreft:
1.“Leeftijdsverificatie in het vizier”. In dit verkennende onderzoek heeft het Trimbos-instituut op basis van een literatuurstudie in kaart gebracht welke hulpmiddelen en -systemen voor leeftijdsverificatie bij de verkoop van tabak en alcohol (in Nederland en in andere landen) worden gebruikt en wat bekend is over hun effectiviteit. Bovendien is een focusgroep georganiseerd met experts op terrein van leeftijdsverificatiesystemen om te inventariseren aan welke criteria leeftijdsverificatiehulpmiddelen en -systemen zouden moeten voldoen.
2.“De toepassing van (elektronische) leeftijdsverificatiehulpmiddelen & - systemen bij alcohol- en tabaksverkoop”. Berenschot schetst in dit rapport de wijze waarop verstrekkers van alcohol en tabak de wettelijke leeftijdsgrenzen naleven en welke voor- en nadelen ze ervaren bij het gebruik van de hulpmiddelen en systemen die beschikbaar zijn. Hiertoe zijn telefonische interviews en verdiepende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van supermarkten, horeca, slijterijen, tankstations, tabakszaken, sportverenigingen en thuiswinkels (webshops).

Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, is blij dat er nu enkele rapporten zijn over leeftijdscontrolesystemen en –hulpmiddelen. Naar zijn mening hadden de onderzoekers wel iets duidelijker kunnen zijn wat betreft hun voorkeur voor het meest geschikte leeftijdscontrolesysteem. Van Dalen “Uit hun eigen analyses blijkt dat – zeker in de detailhandel - het Ageviewers-systeem de beste garanties biedt voor het voorkomen dat aan jongeren onder de 18 jaar alcohol wordt verstrekt. Dat is toch wat iedereen wil?” Hij verwacht daarom dat staatssecretaris Martin van Rijn van VWS wel de conclusie zal trekken dat leeftijdscontrole op afstand de meeste perspectieven biedt.

Bron eerste twee alinea's: rijksoverheid.nl.

Rapporten:
Leeftijdsverificatie in het vizier.

de-toepassing-van-elektronische-leeftijdsverificatiehulpmiddelen-systemen-bij-alcohol-en-tabaksverkoop.pdfde-toepassing-van-elektronische-leeftijdsverificatiehulpmiddelen-systemen-bij-alcohol-en-tabaksverkoop.pdf (476 kB)

Laatste nieuws