NL EN
DONEER NU!

Nieuwe opzet leefstijlmonitoring

8 december 2014

Nieuwe opzet leefstijlmonitoring In opdracht van staatssecretaris Martin van Rijn heeft het RIVM samen met alle relevante partners een nieuw model van leefstijlmonitoring uitgewerkt. De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer hierover vandaag geïnformeerd.

De dataverzameling betekent v.w.b. het alcoholbeleid dat de gegevens over gebruik door volwassenen zullen worden gemeten door het CBS als onderdeel van de Gezondheidsenquête. Deze enquête vond al jaarlijks plaats, maar de vragen worden nu beter afgestemd en op enkele thema’s aangevuld.

Verder komen er aanvullende modules waarin per jaar in wisselende frequentie de diverse thema’s aan de orde komen, bijvoorbeeld alcoholgebruik en roken, bewegen/ongevallen eens per twee jaar, drugsgebruik en prestatiebevorderende middelen, seksuele gezondheid eens per vier jaar. De aanvullende modules worden eveneens uitgevoerd door het CBS, in opdracht en met aanvullende financiering van het ministerie van VWS en onder regie van het RIVM.

V.w.b. het monitoren van de leefstijl van de jeugd op o.m. het thema alcohol is gekozen voor het continueren van twee bestaande gegevensverzamelingen, namelijk de HBSC-studie (Health Behaviour of School aged Children) en het zogenaamde Peilstationsonderzoek van het Trimbos-instituut. De HBSC-studie en het Peilstionsonderzoek worden tweejaarlijks afgewisseld, zodat iedere twee jaar gegevens verkregen worden over leefstijlthema’s onder de jeugd.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws