NL EN
DONEER NU!

Opnieuw discussie over drinken op jongerencampings

27 februari 2014

In de Sp!ts van vandaag laten eigenaren van jongerencampings weten niet van plan te zijn om alcoholcontroleurs toe te laten. Veel campingeigenaren willen ook niet als politieagent optreden om minderjarige alcoholdrinkende jongeren te controleren.

"Ik wil ze niet verbaliserend over de camping hebben lopen", zegt Gerard Cobussen, eigenaar van Camping Duin en Strand op Schouwen-Duiveland nabij Renesse. "Zij mogen de Drank- en Horecawet op de openbare weg handhaven, niet op privéterrein." Zijn collega Geert van Dieren van jongerencamping De Appelhof op Terschelling weet het ook nu al: boa’s komen zijn terrein niet op.

Sandra van Ginneken, adviseur Drank- en Horecawet van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, snapt de nu ontstane ophef niet. "De campinghouders vergissen zich. Het voor jongeren geldende verbod om alcohol te bezitten geldt niet alleen voor de openbare weg, maar ook voor andere publiek toegankelijke plaatsen. In het kader van de behandeling van het wetsvoorstel Drank- en Horecawet - destijds in de Eerste Kamer - is het ook duidelijk verwoord: Kampeerterreinen en sportvelden vallen ook onder de voor het publiek toegankelijke plaatsen, net als bijvoorbeeld parken, pleinen en treinstations. Gemeentelijke boa's zijn bevoegd om campings te betreden. Ze kunnen daarbij ook assistentie van de politie inroepen."

Bron eerste twee alinea's spitsnieuws.nl.

Laatste nieuws