NL EN
DONEER NU!

Controles in Drechtsteden flink opgevoerd

10 juli 2014

De gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid hebben in de eerste helft van dit jaar 794 controles uitgevoerd in het kader van de Drank- en Horecawet. Dit betekent een vervijfvoudiging van het aantal controles dat de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) gemiddeld per half jaar uitvoerde vóór 2013.

Het gaat om controles van de wettelijke leeftijdsgrenzen, vergunningen en verkoopverboden. In veertien gevallen werd een officiële waarschuwing gegeven na een overtreding. Gemeenten zullen in veel gevallen nieuwe controles plannen om te bekijken of de overtredingen inmiddels zijn opgelost.

Ook werden in de eerste helft van dit jaar 35 jongeren onder de 18 jaar aangetroffen met alcohol in hun bezit op een openbare plek. Het merendeel werd hiervoor doorverwezen naar Bureau Halt. De jongste overtreder was 14 jaar.

Bron: dordrecht.net.

Laatste nieuws