NL EN
DONEER NU!

Estse Parlement neemt aanscherping van de Alcoholwet aan

20 december 2017

Estse Parlement neemt aanscherping van de Alcoholwet aan In Estland heeft het Parlement vandaag met 49 stemmen vóór en 40 tegen, een aanscherping van de Alcoholwet en de Reclamewet aangenomen. Daarmee krijgt het Baltische land een alcoholreclamewetgeving die vergelijkbaar is met die in Frankrijk. Ook de regels met betrekking tot alcoholverkoop en leeftijdsvaststelling worden strikter. De handhaving wordt eveneens aangescherpt.

De nieuwe bepalingen m.b.t. alcoholreclame betekenen een sterke beperking van wat in alcoholreclame getoond mag worden. Voortaan is het uitsluitend toegestaan neutrale productinformatie te geven. Ook mag op minder plaatsen reclame gemaakt worden en dient alcoholreclame voorzien te worden van gezondheidswaarschuwingen.

De nieuwe wet betekent voor wat betreft de alcoholverkoop onder meer dat alcoholhoudende dranken in winkels gescheiden van andere producten moeten staan. Bovendien mag de uitgestalde drank niet prominent vanaf de straat zichtbaar zijn en (behalve als het winkels van beperkte omvang betreft) ook niet vanuit andere delen van de winkel. Het doel is om de zichtbaarheid van alcohol in de openbare ruimte te verminderen en minderjarigen en verslaafden in staat te stellen te winkelen zonder in aanraking te komen met alcoholhoudende dranken. Bovendien moet het impulsaankopen van drank tegen gaan.

Een ander element van de nieuwe wet (middels amendement in de wet opgenomen) is de bepaling dat lokale overheden het recht krijgen om de verkoop van alcohol voor gebruik ter plaatse 's nachts te reguleren.

De advertentiebeperkingen worden van kracht op 1 juni 2018. De regels rond alcoholverkoop gaan pas 1 juni 2019 in. Winkels krijgen dus anderhalf jaar de tijd om hun pand anders in te richten.

Bron: news.err.ee.

Laatste nieuws