NL EN
DONEER NU!

Leijten en Van Gerven stellen Kamervragen naar aanleiding van nieuwe comadrink-cijfers

9 maart 2016

Vandaag heeft het Kamerlid Renske Leijten, mede namens haar collega Henk van Gerven (beiden SP), Kamervragen gesteld naar aanleiding van de berichtgeving over de toename van het aantal comadrinkers onder jongeren.

Leijten en Van Gerven vragen staatssecretaris Martin van Rijn of hij een verklaring heeft voor de toename van het aantal jongeren met alcoholvergiftiging. Ook willen ze weten of Van Rijn de nieuwe cijfers een tegenvaller vindt na de nieuwe Drank- en Horecawet.

Enkele vragen hebben ook betrekking op de reactie van Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, dat de decentralisatie op dit terrein een "miskleun" is. Ook wordt gevraagd of de staatssecretaris het met STAP eens is dat alcoholpreventie en goede handhaving bij de gemeenten geen prioriteit hebben.

Tot slot gaan de vragenstellers in op de vrijheid die de industrie heeft om reclame te maken. Ook willen ze een duidelijk tijdpad hebben hoe verstrekkers hun verantwoordelijkheid gaan nemen en komen met een substantieel betere naleving van de leeftijdsgrens.

kamervragen-leijten-en-van-gerven.dockamervragen-leijten-en-van-gerven.doc (43,5 kB)

Laatste nieuws