NL EN
DONEER NU!

Van Rijn antwoordt op vragen van D66 over art. 20 Drank- en Horecawet

4 februari 2014

Van Rijn antwoordt op vragen van D66 over art. 20  Drank- en Horecawet De staatssecretaris van VWS, Martin van Rijn, heeft vandaag geantwoord op vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het bericht ‘Alcohol taboe voor ouders’.

De staatssecretaris geeft in zijn brief aan het bijzonder te vinden dat er verwarring is ontstaan over de vraag of supermarkten en slijters alcohol mogen verkopen aan ouders die boodschappen doen met hun kinderen. Sinds 2000 staat immers al in artikel 20 van de Drank- en Horecawet dat caissières of horecamedewerkers alleen de verkoop moeten weigeren als een volwassene alcohol wil kopen die “kennelijk” bestemd is voor een jongere. Hij ziet dan ook geen aanleiding de Drank- en Horecawet op dit punt aan te passen.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl