NL EN
DONEER NU!

In 2020 minder alcoholvergiftigingen en ongevallen op SEH-afdelingen

9 november 2021

In 2020 minder alcoholvergiftigingen en ongevallen op SEH-afdelingen In 2020 is in Nederland naar schatting 4.200 keer iemand op een afdeling Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) verschenen met een alcoholvergiftiging. Van hen was 20% jonger dan 18 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Veiligheid NL.

Vergeleken met 2019 nam het aantal SEH-bezoeken wegens alcoholvergiftigingen met een derde af. Deze daling was in alle leeftijdsgroepen nagenoeg gelijk en was vooral te zien in tijden van horecasluiting.

Afgezien van de daling in het totaal aantal alcoholvergiftigingen in 2020 week het beeld nauwelijks af van 2019. Het grootste verschil was dat de kans op SEH-bezoek wegens een alcoholvergiftiging voor jongens van 12-17 jaar iets kleiner was dan voor 18-24 jarigen, waar dat beeld in 2019 omgekeerd was.

In 2020 vonden naar schatting 15.400 SEH-behandelingen plaats naar aanleiding van ongevallen of geweldpleging waarbij voor zover bekend alcohol betrokken was (bij het slachtoffer en/of een andere betrokkene). Dat is een daling met 19% t.o.v. een jaar eerder. De daling was ook vooral in tijden van horecasluiting.

Bron: rijksoverheid.nl.

alcoholvergiftigingen-en-ongevallen-met-alcohol-2020.pdfalcoholvergiftigingen-en-ongevallen-met-alcohol-2020.pdf (1,08 MB)

Laatste nieuws