NL EN
DONEER NU!

Antwoord Van Nieuwenhuizen op vragen over Belgische BoB-campagne

15 februari 2021

Minister Cora van Nieuwenhuizen Wijbenga heeft afgelopen week de vragen beantwoord van Wytske Postma over de Belgische BoB-campagne. Haar vragen hadden betrekking op de nieuwe actie om dronken rijders een sleutelhanger te geven met de naam van een door rijden onder invloed verongelukt kind.

De minister laat weten dat de actie niet zozeer een nieuwe Belgische BoB-campagne is. De reguliere BoB-campagne blijft immers gewoon gevoerd worden. De actie waar het hier om gaat is een initiatief van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) en is een aanvulling op de reguliere BoB-campagne. Bij de reguliere campagne krijgen nuchtere bestuurders een BoB-sleutelhanger. Bij deze aanvullende actie ontvangen bestuurders die gedronken hebben een sleutelhanger in de vorm van de naam van een verongelukte kind. Deze kunnen zij bij het VIAS-Institute inruilen voor een sensibiliseringscursus waar ingezet wordt op risicobesef, eigen verantwoordelijkheid en gedragsverandering.

De minister zal het idee en de evaluatie van deze campagne meenemen bij de strategiebepaling voor de komende versie van de Nederlandse BoB-campagne. Gekeken kan worden of het een goed idee is dit ook in Nederland te doen.

Bron: tweedekamer.nl.

Laatste nieuws