NL EN
DONEER NU!

‘Blurring’-zaken voor de Rechtbank in Zwolle

14 december 2015

Onder belangstelling van RTV-Oost en de schrijvende pers behandelde een meervoudige kamer van de Rechtbank Overijssel in Zwolle vandaag drie zaken die betrekking hebben op de Drank- en Horecawet. Twee zijn relevant voor de blurring-discussie.

De eerste zaak betrof het door de gemeente Zwolle geweigerde handhavingsverzoek van de SlijtersUnie tegen de verkoop van wijn in boekhandel Waanders. De vertegenwoordiger van de SlijtersUnie wees ter zitting op het in de wet opgenomen verbod op wijnverkoop in niet-levensmiddelenwinkels. Zwolle moet dus handhavend optreden en niet gedogen.
De jurist van de gemeente Zwolle gaf toe dat hetgeen de boekhandel doet in strijd is met de wet. Maar ze zei ook dat de burgemeester graag "voor de troepen" uit wil lopen en daarom meedoet of mee gaat doen aan diverse dereguleringspilots, zoals die van de VNG. Zwolle vindt daaraan meedoen belangrijker dan het handhaven van allerlei regels.
De boekhandelaar zelf gaf aan dat Nederland zijns inziens met sommige regels doorslaat. Hij zegt zijn wijnen puur te verkopen als aanvulling op zijn assortiment wijnboeken, maar zal stoppen met wijnverkoop als de burgemeester niet meer gedoogt.

De tweede zaak relevant voor de blurring-discussie, betreft een bezwaar van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP tegen een meerjarige art. 35 ontheffing door de gemeente Hengelo voor het organiseren van zowel een voor- als najaarswijnproeverij door de Wijnhal in Hengelo. Het gaat om proeverijen op uitnodiging, voor contacten van de wijnhandelaar.
De advocaat van STAP lichtte toe dat een art. 35 ontheffing niet bedoeld is voor het faciliteren van proeverijen door individuele winkeliers. Het is een ontheffing voor de ondernemers en verenigingen in een gemeente om te kunnen schenken op evenementen (Koningsdag, Carnaval etc.).
De vertegenwoordiger van de gemeente Hengelo vindt het begrip "bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard" (een wettelijk vereiste voor een art. 35 ontheffing) onduidelijk en is van oordeel dat een activiteit van één winkelier daaronder kan vallen.
De wijnhandelaar zei dat de proeverijen veel bestellingen opleveren en hij eigenlijk niet zonder de inkomsten daaruit kan.
De medewerker van STAP gaf tot slotte aan dat STAP deze zaak heeft aangespannen omdat uitholling van het begrip "bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard" een uitbreiding gaat betekenen van het aantal verstreķkingspunten van alcohol, wat bewezen leidt tot een toename van de alcoholproblematiek.

Uitspraak boekhandel Waanders: zie nieuws 31 maart 2016.
Uitspraak Wijnhal Hengelo: zie nieuws 19 april 2016.

Laatste nieuws