NL EN
DONEER NU!

Plasterk in Kamerbrief: "Geen experimenten met versoepeling Drank- en Horecawet"

21 november 2015

Minister Ronald Plasterk heeft de Tweede Kamer laten weten dat de Drank- en Horecawet niet in zijn voorstel voor de Experimentenwet gemeenten wordt opgenomen.

De minister meldt dat verschillende gemeenten een voorstel hebben ingediend om – met toestemming van de wetgever - te mogen experimenteren met de Drank- en Horecawet. Concreet wordt gevraagd om – onder voorwaarden – toe te staan dat detailhandel en horeca worden gemengd.
Plasterk heeft echter besloten deze plannen niet op te nemen in de Experimentenwet gemeenten omdat de werking van de Drank- en Horecawet in 2016 wordt geëvalueerd. Het kabinet acht het niet wenselijk om vooruitlopend op de uitkomsten daarvan te experimenteren met versoepeling van bepalingen uit de Drank- en Horecawet.
Hij meldt ook dat er reeds verschillende initiatieven van EZ (Retailagenda), VNG en Platform31 zijn om te inventariseren wat er mogelijk is binnen de bestaande regelgeving.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws