NL EN
DONEER NU!

Tussenrapportage blurring-pilot verschenen

13 februari 2017

Bureau Berenschot heeft in opdracht van de VNG een tussenrapportage opgesteld over de VNG-pilot mengvormen winkel/horeca, ofwel de blurring-pilot.

Van de 448 ondernemers die zich voor de pilot hebben opgegeven, hebben er 38 formeel afgehaakt met als belangrijkste drie redenen:
• De mengvorm bleek toch geen meerwaarde te hebben voor het bedrijf.
• Vanwege het tijdelijke karakter van de pilot.
• Wat de ondernemer wilde doen bleek bij nader inzien al te zijn toegestaan op grond van de huidige Drank- en Horecawet.

Uit de tussenmeting blijkt - volgens het rapport - dat de meeste gemeenten en ondernemers ervaren dat blurring een grote bijdrage levert aan klantbeleving en klantbinding. Een deel van de gemeenten denkt dat het ook leidt tot meer bezoekers en meer levendigheid in de pilotgebieden. In een minderheid van de gemeenten wordt zelfs een positieve invloed verwacht op leegstand.

Een kleine meerderheid van de ondernemers ziet, naar eigen zeggen, ook een (hele beperkte) verhoging van de omzet en stelt dat de mengvorm leidt tot een duidelijk onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie.

Volgens de tussenmeting worden op dit moment in de gemeenten en door de ondernemers geen (negatieve) effecten op de openbare orde, veiligheid en volksgezondheid gezien. Gemeenten hebben geen extra handhaving ingezet voor openbare orde en veiligheid vanwege deelname aan de pilot (wat opvallend is, want er was juist extra handhaving toegezegd). Ook zijn er - volgens de deelnemende gemeenten - geen klachten of signalen binnengekomen die duiden op een nadelig effect voor de openbare orde, veiligheid en volksgezondheid.

Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, vindt het op z’n minst bijzonder merkwaardig dat in het rapport geen woord wordt gerept over de brede kritiek vanuit de samenleving op de blurring-pilot en de tientallen rechtszaken die er over de pilot gevoerd zijn en worden. Van Dalen: "Deze tussenmeting is een typisch voorbeeld van de slager die z’n eigen vlees keurt."

pilot-mengvormen-winkel-horeca---stand-van-zaken-.pdfpilot-mengvormen-winkel-horeca---stand-van-zaken-.pdf (519 kB)

Laatste nieuws