NL EN
DONEER NU!

Partnership Vroegsignalering Alcohol stopt

25 april 2014

Partnership Vroegsignalering Alcohol stopt Het Partnership Vroegsignalering Alcohol (PVA) wordt opgeheven. Het expertisenetwerk werd tien jaar lang gesubsidieerd door het ministerie van VWS.

Om te bevorderen dat bij probleemdrinkers vroegsignalering en kortdurende interventies zo breed mogelijk worden toegepast, zijn onder leiding van het PVA voor jeugdigen, volwassenen en ouderen, activiteiten ontwikkeld in zowel de eerste- en de tweedelijnsgezondheidszorg, in gemeentelijke preventieprojecten en in de verslavingszorg.
Nu het PVA stopt, versnippert de kennis over het opsporen van mensen die meer drinken dan goed voor ze is. “Het gaat naar schatting om 1 op de 10 Nederlanders”, aldus Gerard Schippers, emeritus-hoogleraar en voorzitter van het PVA.

Bron: medischcontact.artsennet.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl