NL EN
DONEER NU!

Wetgevingsoverleg over Drank- en Horecawet op 16 november 2020

15 oktober 2020

De Commissie VWS van de Tweede Kamer heeft op verzoek van het Kamerlid Carla Dik-Faber besloten de plenaire behandeling van het Wetsvoorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet om te zetten in een wetgevingsoverleg. Het wetgevingsoverleg is gepland op maandag 16 november 2020 van 16.30 tot 23.00 uur.

In wetgevingsoverleggen wordt in de regel met de betreffende bewindspersoon (soms vergezeld van enkele ambtenaren) vooral gesproken over de afzonderlijke artikelen en beweegredenen van het wetsvoorstel. Ze worden gehouden als een wetsvoorstel een nogal technisch karakter heeft, met veel artikelen en te verwachten amendementen. Ieder lid van de Kamer mag er het woord voeren en moties indienen. Deze overleggen zijn altijd openbaar. Een wetgevingsoverleg kent - anders dan plenaire vergaderingen - geen maximumspreektijden.

Van een wetgevingsoverleg wordt een woordelijk (stenografisch) verslag gemaakt. Over de tijdens het overleg ingediende moties en amendementen en over de wet wordt in de plenaire vergadering gestemd nadat het verslag is verschenen.

besluitenlijst-14-oktober-2020.pdfbesluitenlijst-14-oktober-2020.pdf (346 kB)

Laatste nieuws