NL EN
DONEER NU!

UPS mag pakketje met sterke drank van Duitse slijter afleveren

19 mei 2016

UPS mag pakketje met sterke drank van Duitse slijter afleveren Opnieuw is er een rechterlijke uitspraak over de vraag of een pakketdienst die sterke drank aflevert aan huizen van particulieren de Drank- en Horecawet overtreedt. De Rechtbank Overijssel vindt dat UPS niet het slijtersbedrijf uitoefent, maar slechts sterke drank heeft afgeleverd namens een in Duitsland gevestigde slijter en dus de Drank- en Horecawet niet heeft overtreden.

Van belang in deze door de SlijtersUnie aanhangig gemaakte zaak is dat de feitelijke werkzaamheden van UPS het vervoeren van pakketten betreft en dat de consument bij UPS geen bestellingen doet. UPS biedt zelf ook geen producten te koop aan en heeft geen zicht op de inhoud van de door haar vervoerde pakketten. De eventueel bij UPS aanwezige flessen sterke drank bevinden zich in pakketten en zijn als zodanig voor de medewerkers van UPS en vervoerders niet herkenbaar.
De rechtbank is dan ook van oordeel dat UPS geen slijtersbedrijf uitoefent zoals bedoeld in de Drank- en Horecawet.

Bron: uitspraken.rechtspraak.nl.

Laatste nieuws